içinde ,

Magento Clau Teması Kurulumu Detaylı Anlatım

Magento Clau Teması Kurulum

İlk önce app , lib , pub klasörünü Magentonun bulunduğu kök klasörüne atıyoruz ardından.

“Patches” klasörünün içinden Magento sürümüne uygun patches dosayasını buluyoruz içindeki “app” klasörünü Magentonun kök klasörüne atıyoruz.

Daha sonra Magento kök dizinine giderek “app” > “design” > “frontend” > “Mgs” > “claue” bu izliyoruz buradan “Magento_ConfigurableProduct” klasörü siliyoruz.

Yine “claue” klasöründe bulunan “Magento_Swatches” klasörün içinden “web” klasörüne giriyoruz “js” klasörünü siliyoruz.

Sonra ssh erişimi olan sunucumuza giriş yapıyoruz ardından terminale giriyoruz (Cpanel kullanıyorsanız cpanalde terminal diye arattığınızda çıkacaktır)

Terminal ile magento kök klasörüne erişiyoruz. Bu komut ile erişebilirsiniz “cd public_html

İlk komut olarak  “php bin/magento module:enable MGS_Mpanel” komutunu giriyoruz

Sonra “php bin/magento module:enable MGS_Mmegamenu” komutu giriyoruz

Magento Clau Temasi Kurulum Detayli Anlatim

Bu komutları girdikten sonra sunucumuzda magento kök klasörüne girerek “/app/etc” yolunu izliyoruz orada bulunan “config.php” dosyasını düzenle diyerek açıyoruz ” ‘MGS_AjaxCart’ => 0, ” aratıyoruz 0 olan değeri 1 yapıyoruz aynı işlemleri sırasıyla ”

MGS_Ajaxlayernavigation’ => 0,

‘MGS_Blog’ => 0,

‘MGS_Brand’ => 0,

‘MGS_Guestwishlist’ => 0,

‘MGS_InstantSearch’ => 0,

‘MGS_Landing’ => 0,

‘MGS_Lookbook’ => 0,

‘MGS_ClaueTheme’ => 0,

‘MGS_Portfolio’ => 0,

‘MGS_Promobanners’ => 0,

MGS_Protabs’ => 0,

‘MGS_QuickView’ => 0,

‘MGS_StoreLocator’ => 0,

‘MGS_Testimonial’ => 0, sonra kaydediyoruz.

Bu adımdan sonra tekrardan terminale geri geliyoruz “php bin/magento module:status” komutunu çalıştırıyoruz. Aşağıdaki gibi çıktı almanız gerekiyor

List of enabled modules:

Magento_AdminAnalytics

Magento_Store

Magento_AdobeIms

Magento_AdobeImsApi

Magento_AdobeStockAdminUi

Magento_MediaGallery

Magento_AdobeStockAssetApi

Magento_AdobeStockClient

Magento_AdobeStockClientApi

Magento_AdobeStockImage

Magento_Directory

Magento_AdobeStockImageApi

Magento_AdvancedPricingImportExport

Magento_Theme

Magento_Amqp

Magento_AmqpStore

Magento_Config

Magento_Backend

Magento_Authorization

Magento_Eav

Magento_Search

Magento_Backup

Magento_Variable

Magento_Customer

Magento_BundleImportExport

Magento_AdminNotification

Magento_CacheInvalidate

Magento_Indexer

Magento_Cms

Magento_Catalog

Magento_Security

Magento_GraphQl

Magento_EavGraphQl

Magento_StoreGraphQl

Magento_CatalogImportExport

Magento_Rule

Magento_CatalogInventory

Magento_CatalogRule

Magento_Payment

Magento_CatalogRuleGraphQl

Magento_Quote

Magento_Bundle

Magento_Msrp

Magento_CatalogUrlRewrite

Magento_CatalogGraphQl

Magento_Widget

Magento_SalesSequence

Magento_Sales

Magento_CheckoutAgreementsGraphQl

Magento_MediaGalleryUi

Magento_CmsGraphQl

Magento_CatalogSearch

Magento_CmsUrlRewrite

Magento_CmsUrlRewriteGraphQl

Magento_CompareListGraphQl

Magento_ComposerRootUpdatePlugin

Magento_User

Magento_Checkout

Magento_Downloadable

Magento_QuoteGraphQl

Magento_ConfigurableProduct

Magento_UrlRewrite

Magento_Contact

Magento_Cookie

Magento_Cron

Magento_Csp

Magento_CurrencySymbol

Magento_GroupedProduct

Magento_Integration

Magento_DownloadableGraphQl

Magento_CustomerGraphQl

Magento_CustomerImportExport

Magento_SampleData

Magento_Deploy

Magento_Developer

Magento_Dhl

Magento_CatalogCustomerGraphQl

Magento_DirectoryGraphQl

Magento_Tax

Magento_CustomerDownloadableGraphQl

Magento_ImportExport

Magento_Weee

Magento_CardinalCommerce

Magento_BundleGraphQl

Magento_AdvancedSearch

Magento_Elasticsearch

Magento_Elasticsearch6

Magento_Email

Magento_EncryptionKey

Magento_Fedex

Magento_GiftMessage

Magento_GiftMessageGraphQl

Magento_GoogleAdwords

Magento_GoogleAnalytics

Magento_Ui

Magento_GoogleShoppingAds

Magento_CatalogCmsGraphQl

Magento_PageCache

Magento_GroupedCatalogInventory

Magento_GroupedImportExport

Magento_CatalogSampleData

Magento_GroupedProductGraphQl

Magento_CatalogRuleConfigurable

Magento_DownloadableImportExport

Magento_GroupedProductSampleData

Magento_InstantPurchase

Magento_Analytics

Magento_Inventory

Magento_InventoryAdminUi

Magento_InventoryAdvancedCheckout

Magento_InventoryApi

Magento_InventoryBundleImportExport

Magento_InventoryBundleProduct

Magento_InventoryBundleProductAdminUi

Magento_InventoryBundleProductIndexer

Magento_InventoryCatalog

Magento_InventorySales

Magento_InventoryCatalogAdminUi

Magento_InventoryCatalogApi

Magento_InventoryCatalogFrontendUi

Magento_InventoryCatalogSearch

Magento_InventoryConfigurableProduct

Magento_InventoryConfigurableProductAdminUi

Magento_InventoryConfigurableProductFrontendUi

Magento_InventoryConfigurableProductIndexer

Magento_InventoryConfiguration

Magento_InventoryConfigurationApi

Magento_InventoryDistanceBasedSourceSelection

Magento_InventoryDistanceBasedSourceSelectionAdminUi

Magento_InventoryDistanceBasedSourceSelectionApi

Magento_InventoryElasticsearch

Magento_InventoryExportStockApi

Magento_InventoryIndexer

Magento_InventorySalesApi

Magento_InventoryGroupedProduct

Magento_InventoryGroupedProductAdminUi

Magento_InventoryGroupedProductIndexer

Magento_InventoryImportExport

Magento_InventoryInStorePickupApi

Magento_InventoryInStorePickupAdminUi

Magento_InventorySourceSelectionApi

Magento_InventoryInStorePickup

Magento_InventoryInStorePickupGraphQl

Magento_Shipping

Magento_InventoryInStorePickupShippingApi

Magento_InventoryInStorePickupQuoteGraphQl

Magento_InventoryInStorePickupSales

Magento_InventoryInStorePickupSalesApi

Magento_InventoryInStorePickupQuote

Magento_InventoryInStorePickupShipping

Magento_InventoryInStorePickupShippingAdminUi

Magento_Multishipping

Magento_Webapi

Magento_InventoryCache

Magento_InventoryLowQuantityNotification

Magento_Reports

Magento_InventoryLowQuantityNotificationApi

Magento_InventoryMultiDimensionalIndexerApi

Magento_InventoryProductAlert

Magento_InventoryRequisitionList

Magento_InventoryReservations

Magento_InventoryReservationCli

Magento_InventoryReservationsApi

Magento_InventoryExportStock

Magento_InventorySalesAdminUi

Magento_CatalogInventoryGraphQl

Magento_InventorySalesFrontendUi

Magento_InventorySetupFixtureGenerator

Magento_InventoryShipping

Magento_InventoryShippingAdminUi

Magento_InventorySourceDeductionApi

Magento_InventorySourceSelection

Magento_InventoryInStorePickupFrontend

Magento_InventorySwatchesFrontendUi

Magento_InventoryVisualMerchandiser

Magento_InventoryWishlist

Magento_LayeredNavigation

Magento_LoginAsCustomer

Magento_LoginAsCustomerAdminUi

Magento_LoginAsCustomerApi

Magento_LoginAsCustomerAssistance

Magento_LoginAsCustomerFrontendUi

Magento_LoginAsCustomerGraphQl

Magento_LoginAsCustomerLog

Magento_LoginAsCustomerPageCache

Magento_LoginAsCustomerQuote

Magento_LoginAsCustomerSales

Magento_Marketplace

Magento_MediaContent

Magento_MediaContentApi

Magento_MediaContentCatalog

Magento_MediaContentCms

Magento_MediaContentSynchronization

Magento_MediaContentSynchronizationApi

Magento_MediaContentSynchronizationCatalog

Magento_MediaContentSynchronizationCms

Magento_AdobeStockAsset

Magento_MediaGalleryApi

Magento_MediaGalleryCatalog

Magento_MediaGalleryCatalogIntegration

Magento_MediaGalleryCatalogUi

Magento_MediaGalleryCmsUi

Magento_MediaGalleryIntegration

Magento_MediaGalleryMetadata

Magento_MediaGalleryMetadataApi

Magento_MediaGalleryRenditions

Magento_MediaGalleryRenditionsApi

Magento_MediaGallerySynchronization

Magento_MediaGallerySynchronizationApi

Magento_MediaGallerySynchronizationMetadata

Magento_AdobeStockImageAdminUi

Magento_MediaGalleryUiApi

Magento_Robots

Magento_MessageQueue

Magento_ConfigurableImportExport

Magento_MsrpConfigurableProduct

Magento_MsrpGroupedProduct

Magento_BundleSampleData

Magento_InventoryInStorePickupMultishipping

Magento_MysqlMq

Magento_NewRelicReporting

Magento_Newsletter

Magento_NewsletterGraphQl

Magento_OfflinePayments

Magento_SalesRule

Magento_OfflineShipping

Magento_GraphQlCache

Magento_DownloadableSampleData

Magento_Vault

Magento_Captcha

Magento_Paypal

Magento_Persistent

Magento_ProductAlert

Magento_ConfigurableSampleData

Magento_ProductVideo

Magento_PaypalCaptcha

Magento_QuoteAnalytics

Magento_QuoteBundleOptions

Magento_QuoteConfigurableOptions

Magento_QuoteDownloadableLinks

Magento_ConfigurableProductGraphQl

Magento_ReCaptchaAdminUi

Magento_ReCaptchaCheckout

Magento_ReCaptchaContact

Magento_ReCaptchaCustomer

Magento_ReCaptchaFrontendUi

Magento_ReCaptchaMigration

Magento_ReCaptchaNewsletter

Magento_ReCaptchaPaypal

Magento_ReCaptchaReview

Magento_ReCaptchaSendFriend

Magento_ReCaptchaUi

Magento_ReCaptchaUser

Magento_ReCaptchaValidation

Magento_ReCaptchaValidationApi

Magento_ReCaptchaVersion2Checkbox

Magento_ReCaptchaVersion2Invisible

Magento_ReCaptchaVersion3Invisible

Magento_RelatedProductGraphQl

Magento_ReleaseNotification

Magento_Sitemap

Magento_InventoryLowQuantityNotificationAdminUi

Magento_RequireJs

Magento_Review

Magento_ReviewAnalytics

Magento_ReviewGraphQl

Magento_ReviewSampleData

Magento_MediaStorage

Magento_Rss

Magento_CatalogRuleSampleData

Magento_CheckoutAgreements

Magento_SalesAnalytics

Magento_SalesGraphQl

Magento_SalesInventory

Magento_OfflineShippingSampleData

Magento_SalesRuleSampleData

Magento_TaxSampleData

Magento_ConfigurableProductSales

Magento_MsrpSampleData

Magento_Elasticsearch7

Magento_CustomerAnalytics

Magento_Securitytxt

Magento_SendFriend

Magento_SendFriendGraphQl

Magento_InventoryInStorePickupSalesAdminUi

Magento_RemoteStorage

Magento_InventoryGraphQl

Magento_UrlRewriteGraphQl

Magento_Swagger

Magento_SwaggerWebapi

Magento_SwaggerWebapiAsync

Magento_Swatches

Magento_SwatchesGraphQl

Magento_SwatchesLayeredNavigation

Magento_SwatchesSampleData

Magento_ThemeSampleData

Magento_TaxGraphQl

Magento_TaxImportExport

Magento_CustomerSampleData

Magento_AsynchronousOperations

Magento_ThemeGraphQl

Magento_CmsSampleData

Magento_Tinymce3

Magento_Translation

Magento_TwoFactorAuth

Magento_GoogleOptimizer

Magento_Ups

Magento_SalesSampleData

Magento_CatalogUrlRewriteGraphQl

Magento_CatalogAnalytics

Magento_Usps

Magento_AwsS3

Magento_PaypalGraphQl

Magento_VaultGraphQl

Magento_Version

Magento_InventoryInStorePickupWebapiExtension

Magento_WebapiAsync

Magento_WebapiSecurity

Magento_ProductLinksSampleData

Magento_WeeeGraphQl

Magento_CatalogWidget

Magento_WidgetSampleData

Magento_Wishlist

Magento_WishlistAnalytics

Magento_WishlistGraphQl

Magento_WishlistSampleData

Amazon_Core

Amazon_Login

Amazon_Payment

Dotdigitalgroup_Email

Dotdigitalgroup_Chat

Dotdigitalgroup_Sms

Klarna_Core

Klarna_Ordermanagement

Klarna_Kp

Klarna_Onsitemessaging

Klarna_KpGraphQl

MGS_AjaxCart

MGS_Ajaxlayernavigation

MGS_Blog

MGS_Brand

MGS_Mpanel

MGS_Guestwishlist

MGS_InstantSearch

MGS_Landing

MGS_Lookbook

MGS_Mmegamenu

MGS_ClaueTheme

MGS_Portfolio

MGS_Promobanners

MGS_Protabs

MGS_QuickView

MGS_StoreLocator

MGS_Testimonial

PayPal_Braintree

PayPal_BraintreeGraphQl

Temando_ShippingRemover

Vertex_Tax

Vertex_AddressValidationApi

Vertex_AddressValidation

Yotpo_Yotpo

List of disabled modules:

MGS_Amp

MGS_Csp

MGS_GDPR

MGS_OSCheckout

MGS_PurchasedProduct

MGS_Social

MGS_VoiceSearch

Mageplaza_Core

Mageplaza_SocialLogin

Smile_ElasticsuiteCore

Smile_ElasticsuiteCatalog

Smile_ElasticsuiteSwatches

Bu işlemden sonra aynı şekilde değerleri değiştiriyoruz, değerlerini değiştireceğimiz alanlar ‘Mageplaza_Core’ => 0, ‘Mageplaza_SocialLogin’ => 0, 

Tekrardan “php bin/magento module:status” komutunu terminalde çalıştırıp  “Mageplaza_Core” “Mageplaza_SocialLogin” eklentileri aktif olmuş mu diye kontrol ediyoruz.

Yine terminalde “php bin/magento setup:upgrade” kodunu çalıştırarak magento dizinlerini güncelliyoruz.

Sonra “php bin/magento setup:static-content:deploy -f” komutunu çalıştırın ardından “php bin/magento c:c” komutunu çalıştırarak terminalle işimizi bitiriyoruz

Magento paneline giriş yapıyoruz panelde “Content” kısmından “Configuration” ilk sırada olan seçeneğe “Edit” diyerek açıyoruz “Applied Theme” kısmından “MGS Clau” seçeneğini seçiyoruz sonra “Save Configuration” diyerek işlemi kaydediyoruz.

Geri panele gelerek “MGS” kısmında “Theme setting v1.8.7” (sizde sürüm farklı olabilir) seçiyoruz ardından “Install Clau theme” deyip temayı yüklüyoruz yukarıda “Clau theme wass successfully installed” ifadesini gördüğünüz zaman tema başarılı bir şekilde yüklenmiş demektir.

Son olarak “Import” kısmından istediğiniz demoyu import ederek işlemi bitirebilirsiniz

Bildiri

Ne düşünüyorsun?

Bir cevap yazın

Usta

Yazar Ares

"Unutma kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin" - Che Guevara -

Rusyadan Googlea YouTube Uyari Geldi2 1

Rusya’dan Google’a YouTube’a Uyarı Geldi

Windows 10dan bloatware nasil kaldirilir kesin cozum1

Windows 10'dan bloatware nasıl kaldırılır kesin çözüm