Neyin düzeni bu (4/12)

Liste öğesi
"Komik tasarım hataları" adresine gönderildi
Onaylandı

Usta

Yazar Ares

"Unutma kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin" - Che Guevara -

En komik tasarim hatalari2

Sanırım bu et lokantası bir kimlik bunalımı yaşıyor (3/12)

En komik tasarim hatalari4

canavar gibi göründüğünü düşündüyseniz yanlış… onlar maske (6/12)